Festiwal Odra-Niemen 2023

Narodowy dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to ważna rocznica dla naszego środowiska. Od 15 lat promujemy historię pokolenia Niezłomnych. W 2023 roku organizujemy wydarzenia wzmocnione projektem “Dolnośląskie Centrum Aktywności PONAD PODZIAŁAMI”. To zadanie, który łączy zaangażowanie naszego środowiska, pracę społeczną, wielość społecznych działań, z funduszami dotacyjnymi na promocję i organizację międzypokoleniowych wydarzeń. Projekt też umacnia wrocławską siedzibę Odry-Niemen jako miejsce spotkań, działań, współpracy ponad podziałami w oparciu o wartości i postawy Żołnierzy II Konspiracji. 

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH Festiwal wydarzeń 28.02.-1.03.2023

28.02.2023 – W ramach współpracy z dolnośląskimi ngo umówiono się przy kwaterach Żołnierzy Wyklętych i z  zebranych w środowiskach pozarządowych i dolnośląskich szkołach, zniczy ułożono napis upamiętniający Niezłomnych 

28.02.2023 – W siedzibie Stowarzyszenia Odra-Niemen – zaplanowano spotkania ze świadkami historii, Jaworzniakami, najmłodszymi  Niezłomnymi oraz ich  rodzinami. Odbyła się dyskusja, pokazy zdjęć ze spotkań środowiska oraz archiwalne filmy Odry-Niemen

1.03.2023 – W Sali Centrum Historii  Zajezdnia zaplanowano spotkanie połączone z dyskusją z historykiem i z Krzysztofem Marszałkiem, synem Żołnierza Wyklętego na promocji II wydania książki o Ojcu Pana Krzysztofa – Ludwika Marszałka ps. Zbroja 

1.03.2023 – W ramach spotkań z najmłodszymi wolontariuszami, umówiono spotkanie na Osobowicach. Uczniowie i pedagodzy wrocławskich szkół sprzątali i dekorowali kwatery Żołnierzy Wyklętych. Odbyła się także  lekcja historii związana z „Wrocławską Łączką” 

Retrospektywa Festiwalu Odry-Niemen w Miliczu

W Technikum Leśnym w Miliczu odbyło się wydarzenie pod hasłem “Program PATRIOT”. Reżyser, muzyk Paweł UNDER Przewoźny, prowadził spotkanie motywacyjne zachęcające do wolontariatu dla kombatanta, pokazywał filmy i spoty z działań społecznych, prezentował współczesny i historyczny sprzęt filmowy. Ze strony Odry-Niemen Eugeniusz Gosiewski prowadził lekcje na temat historii i losów pokolenia Niezłomnych, a zwłaszcza środowisk związanych z Dolnym Śląskiem. Na koniec spotkania UNDER dał krótki występ muzyczny oparty o autorskie piosenki patriotyczne.

Finansowanie

Wydarzenia realizowane w ramach projektu “Centrum działań PONAD PODZIAŁAMI”. Finansowanie projektu pochodzi ze środków NIW-CRSO z Programu NOWE FIO 2021-2030 oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Odra-Niemen. 

LINK DO POZOSTAŁYCH ELEMNTÓW PROJEKTU

Skip to content