Oferta działań społecznych

Od 2021 roku Stowarzyszenie Odra-Niemen realizuje projekt „Centrum działań PONAD GRANICAMI”-   STRONA  PROJEKTU – KLIKNIJ, wzmocnione funduszami z NIW-CRSO z Programu NOWEFIO i przez 3 lata budujemy nowoczesne i pomocne miejsce szerokiej współpracy środowiskowej. Centrum ma służyć innym podmiotom społecznym i wolontariuszom przez lata i realizuje oraz kreuje wiele akcji regionalnych, krajowych i międzynarodowych.

Poniższa OFERTA WYDARZEŃ SPOŁECZNYCH to trzeci obszar projektu “Centrum działań PONAD GRANICAMI” 

Założenie oferty merytorycznej

Główne założenie obszaru związanego z realizacją spotkań, wydarzeń to: ● wzmacnianie wolontariatu i integracji międzypokoleniowej, osłabionej przez pandemię ● wzmacnianie postaw patriotycznych u młodzieży, w powiązaniu z podnoszeniem wiedzy na tematy historyczne ● zachęcanie młodzieży do aktywności społecznej poprzez udział jako wolontariusze w działaniach społecznych i organizacjach pozarządowych ● uczenie zasad dobrej debaty ● wsparcie nauczycieli uzupełniającą ofertą edukacyjną z zakresu historii, patriotycznych działań międzypokoleniowych, wolontariatu z perspektywy doświadczeń organizacji pozarządowej ● wzmocnienie i integracja ngo w regionie, inspiracja i bieżąca pomoc w działaniach środowisk pozarządowych  

Opis działań

W ramach obszaru aktywności społecznych, w czasie 3 lat realizacji projektu, zaplanowaliśmy szereg wydarzeń , które budują praktyczną ofertę “Centrum działań PONAD PODZIAŁAMI”:

1/ Szkolenia o wolontariacie

2/ Akcje społeczne dla wolontariuszy – zdobywanie praktycznych doświadczeń

3/ Gale Wolontariatu

4/ Kluby dyskusyjne /historyczne, podróżnicze, ze świadkami historii, o społeczeństwie obywatelskim/

5/ Festiwal Odry-Niemen 

Harmonogram działań w 2021 roku

Harmonogram działań w 2022 roku

Harmonogram działań w 2023 roku

Finansowanie projektu

Centrum działań PONAD GRANICAMI to 3-letni projekt (3 obszary działań) realizowany w latach 2021-2023. Finansowanie projektu pochodzi ze środków NIW-CRSO z Programu NOWE FIO 2021-2030 oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Odra-Niemen. 


Skip to content