Konkurs plastyczny Barwy Powstania

Konkurs plastyczny "Barwy Powstania"

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego do udziału w Konkursie Plastycznym „Barwy Powstania”. Celem Konkursu jest promocja Powstania Wielkopolskiego wśród dzieci i młodzieży poprzez rozbudzanie aktywności twórczej uczniów.

Warunkiem udziału jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematyki Powstania Wielkopolskiego.

Przebieg konkursu:

  1. Ogłoszenie konkursu – 1 grudnia 2022 r.
  2. Przesyłanie prac w terminie od 1.12.2022 r. do 27.12.2022 r.
  3. Ogłoszenie wyników konkursu 7.01.2023 r. w Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu.

Uczestnik Konkursu przesyła pracę konkursową z załącznikami na adres:

Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Wielkopolski

ul. Sieradzka 28/5, 60-163 Poznań

z dopiskiem Wielkopolski Konkurs Plastyczny „Barwy Powstania”.

Dla laureatów przygotowaliśmy nagrody rzeczowe oraz warsztaty artystyczne.

Zachęcamy Państwa do wsparcia nie tylko poprzez promowanie udziału wśród najmłodszych, ale i promocję np. udostępniając w mediach społecznościowych informację o konkursie.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio u koordynatora projektu: Mateusza Cholewińskiego. tel.:  883 631 682, e-mail: m.cholewinski@odraniemen.org

Informacja o projekcie "Powstanie Wielkopolskie - dumni z naszych przodków"

Zadanie organizowane było na terenie województwa Wielkopolskiego. Brały w nim udział dzieci ze szkół podstawowych w wieku od 7 do 12 lat. Chcielibyśmy jako oddział Wielkopolski, móc uczestniczyć żywo w dbaniu o pamięć o naszych bohaterskich przodkach, którzy dokonali zwycięskiego zrywu i przekazać zainteresowanie i pasję tym tematem kolejnemu już pokoleniu Wielkopolan. Uważamy że stworzenie takiego konkursu, który odbywałby się cyklicznie w każdym roku, pozwoli rozwinąć szerzej ofertę naszego oddziału i wzmocni lokalny wolontariat.  

Konkurs plastyczny obejmował 3 motywy przewodnie:

1) Zdobycie Ławicy przez powstańców wielkopolskich w dniu 6 stycznia 1919 roku – motyw przewodni dla szkół podstawowych na terenie Poznania;

2) Powstanie Wielkopolskie w moim regionie – motyw przewodni dla szkół podstawowych na terenie województwa wielkopolskiego oraz obszarów objętych Powstaniem Wielkopolskim;

3) Charakterystyczny element Powstania – motyw przewodni do wyboru zarówno dla uczniów szkół podstawowych z Poznania, jak i województwa wielkopolskiego oraz obszarów objętych Powstaniem Wielkopolskim.

W konkursie ostatecznie wzięło udział 251 uczniów z 53 szkół. Odbyła się również uroczysta gala na zakończenie konkursu w budynku Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu, gdzie wręczone zostały upominki. Obecność w takim miejscu i możliwość zetknięcia się z historią z bliska, zapadnie dzieciom na długo w pamięć.

Partnerzy działań w zakresie promocji Powstania Wielkopolskiego: Klub Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Poznańskiego im. Wandy Modlibowskiej, Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 oraz Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. 

Promocja projektu

Informacja o patronacie znalazła się na plakacie promującym konkurs. Został on rozesłany: drogą mailową do 1370 podmiotów oraz listownie do 200 szkół podstawowych. Oprócz tego plakat pojawiał się w mediach społecznościowych w postach promujących wydarzenie, gdzie Fundacja Orlen była dodatkowo oznaczona w treści wpisów. Tą drogą udało się łącznie uzyskać ponad 23 424 wyświetleń, a posty były wielokrotnie udostępniane przez szkoły podstawowe i inne organizacje.

Zadanie jest dofinansowane z darowizny Fundacji ORLEN. Jest elementem rocznego, wieloetapowego projektu  “Rozwój i wzmocnienie środowiska Stowarzyszenia Odra-Niemen” – STRONA PROJEKTU

Skip to content