Mazowiecka Gala Rodacy-Bohaterom

Mazowiecka Gala “Rodacy Bohaterom. Odra-Niemen Ponad Granicami” odbyła się 27.10.2022 roku, w Zespole Szkół Zawodowych nr.2 w Mińsku Mazowieckim.  Partnerem wydarzenia było Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Mazowiecki.

Rodacy Bohaterom to międzynarodowy projekt  prowadzony przez Stowarzyszenie Odra Niemen od 2009 roku i adresowany do kombatantów w Polsce i poza granicami oraz do polskich środowisk na Kresach. Na początku była to zbiórka darów dla weteranów, ale od lat w ramach tego Programu prowadzone są także działania edukacyjne, patriotyczne, dbanie o polskie kwatery na Kresach, szeroka współpraca ze środowiskiem kombatantów w Polsce i poza jej granicami. Nie może także zabraknąć w tym obszarze naszych autorskich mediów, które pokazują i promują wiele aktywności.  

Temat wiodącym konferencji był zatem Program “Rodacy-Bohaterom” oraz promocja i podsumowanie projektu medialnego “Odra-Niemen Ponad Granciami”.

Pierwsza część programu wydarzenia zawierała następujące elementy:

1/ Pokaz multimediów Odry-Niemen

2/ Wystąpienie Ilony Gosiewskiej, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Odry Niemen,  na temat historii projektu Rodacy-Bohaterom i współpracy ze środowiskiem kombatantów

3/ Wystąpienie Krzysztofa Krzemińskiego, Prezesa  Zarządu Stowarzyszenia Odra Niemen Oddział Mazowiecki, na temat współpracy środowiskowej ponad granicami i ponad podziałami

4/ Wystąpienie Anny Paniszewy, polskiej działaczki społecznej na Białorusi. Pani Anna to Polka represjonowana i więziona przez reżim  Aleksandra  Łukaszenki , dziennikarka. Temat jej wystąpienia to współpraca polskich środowisk z Białorusi, działania medialne związane  z sytuacją Polaków na Białorusi. Anna Paniszewa od kilku lat włącza się aktywnie w rozwój Kwartalnika “Odra-Niemen Ponad Granicami” i umieszcza swoje artykuły.  

5/ Wystąpienie Lidii Sokolowskiej-Cybart, polskiej działaczki z Kanady, z tematem ” Publikacje i  wystąpienia publiczne na temat sytuacji i problematyki działań Polonii w Kanadzie i USA”.

Druga część spotkania to dialog kombatantów, Waldemara Kruszyńskiego (WiN) i Feliksa Waśkiewicza (Powstaniec Warszawski) z młodym pokoleniem.

Odbywa się także prezentacja dotycząca 2-letniego projektu medialnego “Ponad granicami. Media polonijne na wschodzie i zachodzie Europy” oraz promocja kwartalników “Odra-Niemen Ponad Granicami“.   

Wydarzenie medialne zgromadziło ponad 120 osób  i było to międzypokoleniowe spotkanie, w którym uczestniczyły delegacje środowisk kombatanckich, wojskowych, instytucji samorządowych i krajowych, szkół, organizacji pozarządowych. 

Spotkanie było podsumowaniem projektu medialnego „Ponad granicami. Media polonijne na wschodzie i zachodzie Europy”, dofinansowany ze środków Kancelaria Premiera z Programu „Wsparcie Polonii i Polaków za granicą 2022” oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Odra-Niemen”. 

STRONA PROJEKTU – KLIKNIJN

logo podstawowe NEW_(colored_on_transparent)
Skip to content