Podsumowanie liczbowe konkursu polonijnego

Stowarzyszenie Odra-Niemen ogłosiło dwa nabory tzw. Małych Grantów w ramach konkursu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na rzecz Polonii i Polaków poza granicami Ojczyzny.  O dofinansowanie w “Konkursie polonijnym 2021. Małe granty” starały się  polskie organizacje pozarządowe i grupy nieformalne  zarejestrowane poza granicami naszego kraju i te działające w Polsce. 

Część projektów została już zrealizowana w miesiącu lipcu i w pierwszych dniach sierpnia. Prezentujemy zdjęcia z realizacji niektórych projektów.

Tematyka dotowanych projektów jest bardzo różna.

Są tam zadania adresowane do dzieci i młodzieży – począwszy od letnich wyjazdów kolonijnych czy warsztatów, poprzez działania harcerskie, a także te adresowane do całych społeczności lokalnych.

Znajdziemy wśród nich działania integracyjne, wzmacniające wiedzę historyczną, budujące więź z Ojczyzną czy też dokumentujące kulturę polską poza granicami.

O dotacje wnioskowały organizacje z Polski, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Rosji, Wielkiej Brytanii i Norwegii.

Przyznane dotacje pozwolą zrealizować wiele projektów dla polskich środowisk na Litwie, Ukrainie, w Mołdawii, Kazachstanie, Rosji, Rumunii, Wielkiej Brytanii i Republice Południowej Afryki.

 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ramach programu Pomoc Polonii i Polakom za granicą 2021

Skip to content