Porządkowanie cmentarza wojennego w Rymaczach

Członkowie Stowarzyszenia Odra-Niemen ze środowiska chełmskiego, w dniu 15.06.2024 r., po raz kolejny zorganizowali wyjazd na Ukrainę. Celem było porządkowanie cmentarza wojennego na Wołyniu, w Rymaczach.

W wyjeździe brali udział członkowie, wolontariusze oraz sympatycy Stowarzyszenia Odra-Niemen. Prace polegały na wykoszeniu traw, pomalowaniu krzyży, oraz na wyczyszczeniu i pomalowaniu impregnatem ogrodzenia cmentarza wojennego.

Po zakończeniu prac porządkowych zapaliliśmy znicze i odmówiliśmy modlitwę wraz z ks. Janem Burasem, który pomagał mam w pracach porządkowych. Koordynatorką wyprawy była Regina Awtoniuk z Chełma. 

SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content