Powstańcy Styczniowi – podsumowanie projektu

Federacja Patriotyczna realizowała w 2023 roku projekt “Działania w 160 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Rozbudowa Bazy Grobów i opieka nad nagrobkami powstańczymi”. W ramach tego zadania wykonaliśmy następujące aktywności:

Główne rezultaty zadania

Promocja zadania

Finansowanie zadania

Projekt “Działania w 160 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Rozbudowa bazy grobów i opieka nad nagrobkami powstańczymi“, realizowany jest z rezerwy ogólnej KPRM, w trybie art. 11b ustawy, w  ramach zadania publicznego „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”, tj. na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Całkowita wartość zadania – 967.503,00 zł. Kwota dotacji –  952.503,00zł.  Wkład własny osobowy Federacji Patriotycznej – 15.000,00zł. (wolontariat) – budowa bazy plus remonty miejsc pamięci.  

Skip to content