Powstanie Federacji Patriotycznej

Federacja Patriotyczna powstała na bazie doświadczeń środowisk i zasobów osobowych trzech środowisk:

»oddziały Stowarzyszenia Odra-Niemen

»organizacje współpracujące od lat przy akcji Rodacy-Bohaterom

»ogólnopolska sieć Klubów Historycznych im. Armii Krajowej

Do grupy 10 organizacji założycielskich, dołączyły środowiska, które wspólnie budują i nadają kształt powstałej Federacji. Wszystkie podmioty mają swoich przedstawicieli w Radzie Programowej Federacji Patriotycznej:

W najbliższym czasie powstanie logo i strona federacji na Facebooku oraz materiały informacyjne. Robocza strona Federacji Patriotycznej

W dniu 17.10.2020, we Wrocławiu, w siedzibie głównej Stowarzyszenia Odra-Niemen, odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Odra-Niemen. 

Grupa inicjatywna 10 stowarzyszeń z obowiązkowym KRS-em, obecna na spotkaniu, powołała federację – związek stowarzyszeń, fundacji i innych osób prawnych pod nazwą „Federacja Patriotyczna” (do założenia federacji jest wymagana prawem liczba minimum 3 stowarzyszeń).\Grupa założycielska „Federacji Patriotycznej” to następujące podmioty:

Na zebraniu założycielskim uchwalono statut „Federacji Patriotycznej” oraz powołano członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Programowej „Federacji Patriotycznej”.

Projekty: „Obiady dla Bohaterów” i „Rodacy-Bohaterom” zyskają w Federacji Patriotycznej dodatkowego partnera.    

Powstanie Federacji Patriotycznej mogło powstać dzięki następującym podmiotom:

 • Stowarzyszenie Odra-Niemen, Zarząd Główny Wrocław

  To środowisko jest pomysłodawcą idei konsolidacji organizacji, złożyło też wniosek o dotację na wzmocnienie struktur środowiska patriotycznego, skupionego wokół akacji Rodacy-Bohaterom

 • Wolontariusze

  Współpraca między środowiskami jest możliwa dzięki Wolontariuszom i przyjaciołom akcji Rodacy-Bohaterom

 • Partnerzy projektu

  Oddział Małopolski i Wielkopolski Stowarzyszenia Odra-Niemen 

 • Organizacje pozarządowe

  Spotkania,, rozmowy, debaty, wspólna praca przyczyniła się do zbudowania podwalin pod struktury Federacji. Dalsze działania i praca należy do całego środowiska, które stworzy mocną federację wokół wspólnych wartości

 • NIW-CRSO

  Finansowanie wielu działań w 2019 i 2020 roku, związanych z konsolidacją środowiska, możliwość organizacji spotkań dla środowisk, materiałów była możliwa dzięki dotacji otrzymanej ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Skip to content