Rada Stowarzyszenia Odra-Niemen

W dniu 17.10.2020 ukonstytuowała się Rada Stowarzyszenia Odra-Niemen. To nasz nowy podmiot, który powstał na skutek decyzji oddziałów naszej organizacji. 

Każdy oddział ma po 2 przedstawicieli ze swojego środowiska i grupa będzie opiniowała, wspierała, wyznaczała kierunki Zarządowi Głównemu Odry-Niemen i całemu środowisku. 

Zwiększa się w ten sposób udział poszczególnych oddziałów w rozwój i aktywność naszego stowarzyszenia. To kolejny krok w rozwoju i wzmocnieniu Stowarzyszenia Odra-Niemen.

Przewodniczącym Rady został Krzysztof Marcinkiewicz z Opolskiego Oddziału SON, a zastępcami Honorata Konon i Emil Majchrzak z Wielkopolskiego Oddziału SON. 

Zostały wręczone lub przekazane akty powołania do nowo powstałej Rady, a samo spotkanie miało charakter hybrydowy. Powołany Przewodniczący Rady wystąpił też on-line podczas spotkania założycielskiego Federacji Patriotycznej. 

SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content