Spotkania z Anną Paniszewą, Polką z Brześcia

Na zaproszenie #OdraNiemen gościła we Wrocławiu, w siedzibie naszej organizacji, Pani Anna Paniszewa 
 
Pani Anna to polska działaczka społeczna z Białorusi, szefowa Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego
 
Za swoje działania edukacyjne, kulturalne, społeczne została aresztowana i więziona w aresztach białoruskich. Obecnie przebywa w Warszawie bez prawa powrotu do Brześcia i na Białoruś.
 
Działalność Forum Brzeskiego jest zbieżna z naszymi projektami, dlatego spotkanie dotyczyło współpracy pomiędzy naszymi organizacjami. Był też czas na rozmowy z polską młodzieżą z Kresów, dzięki projektowi #FundacjaKompaniaKresowa i Karol Kaźmierczak.
 

Spotkania realizowane w ramach projektu “Kluby Polonijne Odry-Niemen” – strona zadania   

Projekt realizowany dzięki dotacji ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z Programu na rzecz Polonii i Polaków poza granicami kraju 2021 rok.

Skip to content