Kluby Polonijne Odry-Niemen

Projekt zakłada utworzenie i rozwój Regionalnych Klubów Polonijnych  w Polsce, na bazie oddziałów Stowarzyszenia Odra-Niemen. 

Zadanie jest adresowane do młodych Rodaków, uczących się, studiujących, pracujących, chcących założyć biznes w Polsce , którzy przyjechali z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, lub innego kraju byłego Związku Radzieckiego.

Zadanie jest kierowane do Rodaków, którzy chcą pozostać w Polsce i chcą stać się aktywnymi obywatelami, a poprzez zaproponowany plan działań w ramach Klubów Polonijnych Odry-Niemen zdobędą nową, praktyczną wiedzę, umiejętności, poznają zaangażowane środowiska rówieśników z różnych miast, polepszą znajomość języka polskiego i wzmocnią swoją polską tożsamość.

Specyfika działań Wnioskodawcy oparta jest o młode, aktywne pokolenie, które zbudowało oddziały w całej Polsce, co pozwala łatwiej włączyć młodych Rodaków w nasze działania.

Kolejną charakterystyką Oferenta,  jest realizacja projektów opartych o mocny wolontariat, międzypokoleniowe relacje i rozwinięte postawy patriotyczne dzięki wieloletniej współpracy ze środowiskiem kombatanckim.

Regionalne Kluby Polonijne z całym programem działań są rozwijane na bazie edukacji historycznej, patriotycznej, tożsamościowej.

Obok praktycznych, nowoczesnych umiejętności uczestnicy Klubów będą poznawać polską i regionalną historię, kulturę, walory turystyczne. Kluby Polonijne mają też być miejscem integracji, informacji, porad prawnych.

W ramach działań rozpoczętych w 2021 roku realizowano następujące działania:

Powstanie Regionalnych Klubów Polonijnych

Powstały 4 struktury organizacyjne, w tym 3 Regionalne Kluby Polonijne we Wrocławiu i w  Lublinie. Utworzono  1 zaplecze informacyjne w Warszawie, reprezentowane przez czołowych działaczy polskiego środowiska na Białorusi.

Nawiązano współpracę ze środowiskami działającymi w Warszawie – Fundacją Młode Kresy oraz Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego – którzy związani są z Polakami z Białorusi. Gwarantują oni sprawdzony proces przesyłania informacji odnośnie potrzeb osób przybyłych do któregoś z miast objętych działaniami Klubów Polonijnych.  

Zrealizowanie działań merytorycznych dla uczestników Klubów

W ramach projektu zrealizowano 4 obszary merytoryczne, które były tematami 5 spotkań szkoleniowo-informacyjnych:

W ramach Klubów Polonijnych odbyło się szereg różnorodnych wydarzeń. W ramach zadania zorganizowano:

W ramach aktywności Klubów Polonijnych Odry-Niemen zorganizowano we wrocławskiej siedzibie Odra-Niemen wydarzenie Fundacji Kompania Kresowa. 

Rozpoczęto rozmowy na temat stworzenia we Wrocławiu struktury Stowarzyszenia Polaków w Gagauzji, którego członkowie mieszkają obecnie na terenie Dolnego Śląska.

Zorganizowano spotkania  i nawiązano stałą współpracę z dwoma warszawskimi środowiskami związanymi z Polakami z Białorusi – Fundacją Młode Kresy oraz Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego.

Stworzenie interaktywnej witryny informacyjno-poradniczej

Stworzona witryna internetowa /merytoryczna i poradnicza/umieszczona jest na portalu głównym Odra-Niemen i portalu tematycznym  Polacy na świecie SPRAWDŹ.

Witryna poradnicza opisuje:

Projekt jest dofinansowany z budżetu państwa

Nazwa projektu “Regionalne Kluby Polonijne dla młodych Polaków za wschodniej granicy”

Wartość dofinansowania  26 200,00 PLN

Całkowita  wartość zadania 28 230,05 PLN

Projekt realizowany dzięki dotacji ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z Programu na rzecz Polonii i Polaków poza granicami kraju 2021 rok.

Skip to content