Urodziny kombatanta

2 sierpnia swoje 94. Urodziny obchodzi Pan ppłk Janusz Kamocki „Orcio”, „Mamut”, „Eders”.

Żołnierz NOW, AK. Od listopada 1942 był członkiem konspiracyjnej Narodowej Organizacji Wojskowej, a po jej scaleniu z Armią Krajową, od lutego 1943 członkiem AK.

Po wojnie kontynuował działalność konspiracyjną w Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym. W szkołach sandomierskich organizował konspiracyjną organizację młodzieżową. Rozpracowywany i represjonowany przez PUBP w Krakowie oraz SB.

 

W okresie PRL dwukrotnie odmawiał przedstawienia go do odznaczenia Orderu Odrodzenia Polski. Przez Rząd RP na uchodźstwie odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, za działalność niepodległościową – Złotym Krzyżem Zasługi, a przez Ministra Spraw Wojskowych Rządu RP na Uchodźstwie – odznaką Krzyż Kampanii Wrześniowej.

Postanowieniem z dnia 9 grudnia 2009 został – za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej – przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

Niestrudzony społecznik, zaangażowany w sprawy Polaków a Kresach Wschodnich i Południowych RP a także pomoc w ramach organizacji kombatanckich.

Pan Profesor od wielu lat jest także honorowym członkiem Stowarzyszenia Odra-Niemen Oddział Małopolski, angażując się w liczne inicjatywy. Zawsze chętny do pomocy, niekwestionowany autorytet o wielkim sercu. To zaszczyt móc czerpać nauki od tak zasłużonej na wielu płaszczyznach osoby.

Panie Pułkowniku, wszystkiego najlepszego, wszelkiej pomyślności i Bożej Opieki w tym dniu 94. urodzin! Część i Chwała Bohaterom!

Skip to content