Wakacje z Historią

Stowarzyszenie Odra-Niemen od prawie 15 lat rozwija program edukacyjny „Wakacje z historią” . Wzmacniamy wśród najmłodszego pokolenia  postawy patriotyczne, tożsamościowe, rozwijamy wolontariat, promujemy polską historię, wzmacniamy kontakty międzypokoleniowe, rozwijamy umiejętności interpersonalne i uczymy korzystania z nowoczesnych narzędzi multimedialnych.  Program stale się zmienia, dostosowując się do aktualnych potrzeb naszych polskich środowisk pedagogicznych.

Wakacje z historią w 2023 roku odbywały się w sierpniu i były realizowane na Mazowszu.  Zaprosiliśmy do udziału w zadaniu grupy polskiej młodzieży z Litwy, z  polskich szkół: 1/ Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach 2/ Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach, rej. Wileński” 3/ Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie. Uczestnicy projektu przebywali w Warszawie i okolicach, a motywem przewodnim są historyczne szlaki Mazowsza: Powstanie Warszawskie i Styczniowe, Bitwa Warszawska. Ważnym elementem zadania są też międzypokoleniowe spotkania z kombatantami. Projekt realizowany w dniach 17-25.08.2023 został podzielony na kilka obszarów.

Obszary projektowe

Warsztaty filmowe. Poznane przez uczestników projektu miejsca historyczne oraz spotkania ze świadkami historii, są tematem warsztatów filmowych. Nasza organizacja przeprowadziła szereg takich spotkań w wielu szkołach w Polsce. Tworzymy z nich piękne relacje międzyludzkie, produkujemy nowoczesne multimedia oparte o polską historię, ale też historię własnych rodzin. W zajęciach filmowych, obok poznawania nowoczesnych narzędzi filmowych (dron, kamery, programy do tworzenia filmów), polska młodzież z Litwy, uczy się budowania scenariuszy małych form filmowych, podcastów, łatwiej zapoznaje się z  wydarzeniami historycznymi czy losami polskich bohaterów.  

Wolontariat. Dodatkowymi zajęciami dla uczestników zadania jest włączenie do działań wolontaryjnych. Młodzież porządkuje i upamiętnia kwatery powstańcze na Powązkach Wojskowych i w miejscach związanych z Bitwą Warszawską. Niezwykle wzruszającym wydarzeniem projektu było spotkanie młodego pokolenia z Powstańcem Warszawskim i międzypokoleniowe rozmowy o patriotyzmie i Polsce. Dla kombatanta oraz innych bohaterów grupa własnoręcznie przygotowała kartki pamięci z życzeniami. 

Nauka i rozwój. Kolejnym ważnym elementem zadania, wskazywanym przez polskich nauczycieli z Litwy jako ważna potrzeba, to zajęcia z psychologiem w zakresie asertywności, autoprezentacji i radzenie sobie ze stresem w kontaktach społecznych oraz doskonalenie języka polskiego metodami opracowanymi specjalnie dla osób dwujęzycznych. Uczniowie brali też udział w aktywnościach w Centrum Nauki Kopernik,  a także zwiedzali Starówkę Warszawy, Łazienki Królewskie i Pałac Prezydencki, gdzie uczestniczyli w kolejnych lekcjach historii i obywatelskości.

Współpraca

Projekt wsparły inne społeczne organizacje z Mazowsza:  1/Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Mazowiecki, który od lat współpracuje z Powstańcami Warszawskimi, opiekuje się kwaterami powstańczymi, remontuje je i prowadzi zadania edukacyjne związane z Powstaniem Warszawskim.2/ Szkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej z Radzymina. To grupa. która obok działań dla kombatantów AK ze swojego regionu, specjalizuje się w tematyce związanej z Bitwą Warszawską. Władysław Kolatorski, pasjonat historii, wybitny nauczyciel i lider Klubu AK  w Radzyminie, stworzył wyprawę śladami historycznymi. 3/ Grupa Historyczna “Zgrupowanie Radosław” zaprosiła uczestników zadania do prowadzonego przez siebie Muzeum Powstania Warszawskiego, tam odbyło się bezpośrednie poznanie dziejów Powstania, poprzez osobiste pamiątki zebrane w kolekcji. „Radosław” udostępnił też salę na  wzruszające spotkanie z Powstańcem Warszawskim, z Panem Januszem Komorowskim. Projekt, jak każdy inny Odry-Niemen, wspiera grupa wolontariuszy – Julia, Agata i Dominika.

Finansowanie projektu

Zadanie publiczne “Wakacje z historią”  dofinansowane jest przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki. Wartość dotacji  wg. umowy 92 000,00 zł.

Całkowita wartość projektu  – 102 792,01 zł. Wkład własny to środki finansowe, rzeczowe i osobowe Stowarzyszenia Odra-Niemen.

Skip to content