Wolontariat Odry-Niemen

Stowarzyszenie Odra-Niemen zbudowało i wciąż buduje swą siłę na wolontariacie. 

Wszystko zaczęło się spontanicznie od akcji Rodacy-Bohaterom, w ramach której wiele osób zaangażowało się do zbiórek darów dla kombatantów na Kresach, a  z czasem do wielu innych działań dla środowiska kombatanckiego w kraju i poza granicami. 

To grupy wolontariuszy tworzyły oddziały Odra-Niemen i to dzięki nim przetrwaliśmy najtrudniejsze czasy.

Dzisiaj jesteśmy organizacją z aktywnym, bardzo licznym wolontariatem. Jesteśmy międzypokoleniową grupą, działającą ponad podziałami, z wielu różnorodnych środowisk. 

Mamy wiele działań z różnych obszarów. Każdy może coś dla siebie znaleźć. Mamy też świetną atmosferę i ogromne plany na przyszłość. 

Można się do nas zapisywać przez cały rok. Zasady współpracy i karta zgłoszeniowa jest na naszej stronie CENTRUM WOLONTARIATU. Tam też znajdują się inne potrzebne informacje. 

Obecnie lekko zwolniliśmy tempo z racji pandemii, ale niebawem wracamy do naszej stałej aktywności. Zapraszamy do współpracy. 

Skip to content