Nowy zarząd SON rozpoczyna pracę

W dniu 13 maja 2023 roku we Wrocławiu, sali Centrum Historii Zajezdnia, dobyło się Walne Wyborcze Zebranie Stowarzyszenia Odra-Niemen. Został wybrany nowy Zarząd Główny SON.
 
Stowarzyszenie Odra-Niemen jest silne dzięki temu, że mamy oddziały w całej Polsce i jeden za granicą we Lwowie. Wszyscy ciężko pracują i w swoich regionach i dla dobra całego środowiska, wzmacniając pozycję Odry-Niemen. Chcąc mocniej rozwijać nasze środowisko, Walne Zebranie Członków SON w 2022 roku podjęło uchwałę o poszerzeniu liczby członków zarządu o 4 osoby – przedstawicieli środowisk oddziałowych SON.  Od 2023 roku w skład nowego Zarządu Głównego wchodzi 13 osób. Przedstawiamy Państwu nowy Zarząd Główny Stowarzyszenia Odra-Niemen, który ukonstytuował się 10.06.2023 roku: 
 
Ilona Gosiewska, Wrocław – Prezes Zarządu
Małgorzata Suszyńska, Wrocław, Białystok – Wiceprezes Zarządu 
Krystyna Frołowa-Fadejczuk – Centrum Polskiej Kultury Odra-Niemen-Dniestr , Lwów – Wiceprezes Zarządu 
Dominik Rozpędowski, Wrocław – Wiceprezes Zarządu 
 
Kamila Gosiewska, Wrocław, Poznań – Skarbnik Zarządu 
Eugeniusz Gosiewski, Wrocław – Sekretarz Zarządu
 
Członkowie Zarządu:
Aleksandra Połomska – Wrocław
Jadwiga Michniak – Odra-Niemen Małopolska
Bartosz Cielecki – Wrocław
Krystian Fila – Odra-Niemen Podkarpacie
Krzysztof Krzemiński – Odra-Niemen Oddział Mazowsze 
Piotr Kurpaska – Wrocław
Michał Mormul – Wrocław
 
Komisja Rewizyjna:
Krystyna Wotkiewicz, Wrocław – Przewodnicząca Komisji
Regina Awtoniuk – Chełm
Norbert Klimiuk – Wrocław
 
Przed nami, kolejne fascynujące lata, w czasie których zawalczymy o jeszcze większy kawałek świata, który zauroczy się tą niezwykłą organizacją społeczną jaką jest Stowarzyszenie Odra-Niemen.
 
Skip to content