Powstanie lwowskie

Członkowie Stowarzyszenia Odra-Niemen z Wrocławia i Poznania wraz z grupą harcerzy z Głubczyc, grupą pedagogów i uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Twardogórze, delegacją seniorów dolnośląskiej Solidarności, realizowała na Ukrainie projekt przywracający pamięć o Powstaniu Lwowskim, którego 75 Rocznica miała miejsce 22 lipca.  To mało znany element Akcji Burza, po Ostrej Bramie (Nowogródzkie i Wileńskie Oddziały), a przed Powstaniem Warszawskim.

We Lwowie towarzyszył nam Konsul Rafał Kocot oraz nasi przyjaciele, przedstawiciele Centrum Kultury Polskiej Odra-Niemen-Dniestr. Pobyt kilkudniowy zakładał udział we Mszy Św. w Katedrze Łacińskiej, wraz z modlitwą za żołnierzy AK, którzy polegli w czasie Powstania Lwowskiego,  mała uroczystość na Cmentarzu Orląt Lwowskich ( z racji braku miejsc pamięci związanych z wydarzeniem). Złożyliśmy tam wieniec, znicze, harcerze postawili honorową wartę, odbyła się lekcja historii, a Konsul Rafał Kocot przedstawił grupie  kilka bieżących informacji. 

Mieliśmy także piękne spotkanie integracyjne w siedzibie Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, które od lat prowadzi wspaniała polska rodzina Maławskich z Profesorem Mieczysławem na czele.

Odbył się także spacer edukacyjny „Śródmiejskie ślady Powstania Lwowskiego”. Ttrasa to Politechnika Lwowska-sztab i szpital, Park Kościuszki oraz Opera – miejsca walk.

Kolejne etapy zadania to objazd po miejscach pamięci i złożenie zniczy (Horpin, Busk, Firlejówka, Mościska) oraz niezwykłe jak zawsze spotkanie z kombatantem Stanisławem Kawałkiem, który oprócz bardzo serdecznego przyjęcia niemałej grupy, włączył się w temat naszego projektu i przedstawił młodym uczestnikom krótką lekcję historii o Powstaniu Lwowskim.

Projekt został zrealizowany dzięki współfinansowaniu Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Odra-Niemen.  Projekt został zrealizowany dzięki współfinansowaniu Urzędu ds. Kombatantów i Osób

SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content