“Ostra Brama” na Białorusi

„Wyprawa śladami polskich miejsc pamięci na Białorusi” to projekt poświęcony wydarzeniom związanym z rocznicą Operacji Ostra Brama. W ramach tego zadania międzypokoleniowa grupa z całej Polski (Wrocław, Lublin, Opole, Poznań) odwiedziła ostatnich kresowych kombatantów AK, świadków historii.

Razem odwiedziliśmy polskie miejsca pamięci, braliśmy udział w niezwykłych lekcjach historii, doświadczaliśmy jak zawsze wielu wzruszeń i emocji.

Spotkaliśmy się z płk Weroniką Sebastianowicz, która prosto ze szpitala chciała z odwiedzić swoich kolegów i choć na chwilę być z nami w Surkontach.

Z panem Kapitanem Franciszkiem Szamrejem z Lidy, odświeżyliśmy kwaterę AK w Jancewiczach. Z nim odbyliśmy także niezwykłe spotkanie w domu Biruków w Jawcewiczach, gdzie była placówka AK i gdzie Pan Franciszek składał swoją przysięgę.

Mieliśmy także spotkanie z innymi żołnierzami legendarnych dowódców „Krysi” czy „Ragnera’. Kpt. Alfonsa Rodziewicza, kpt. Alfreda Szotę, kpt Józefa Nowika i kpt. Edwarda Akuszewicza spotkaliśmy w ich domach.

Niektórzy w niezłej formie inni coraz słabsi, ale stale serdeczni i pozdrawiający wszystkich Rodaków z Ojczyzny. To dzięki tym kombatantom przetrwały polskie kwatery AK, oni przez lata opiekowali się tymi miejscami, dbali o nie, porządkowali je, a potem wiedzę o tych miejscach i wydarzeniach przekazali kolejnym pokoleniom, m.in. środowisku Stowarzyszenia Odra-Niemen.

Przyjeżdżamy tu od lat, dbamy o te kwatery AK i dbać będziemy, pokazujemy je innym środowiskom. Nasz bieżący szlak związany był  z miejscami pamięci w: Surkontach, Jeremiczach, Niecieczy, Stankiewiczach, Wawiórce, Jancewiczach i innych miejscach polskiej pamięci na Grodzieńszczyźnie.

Projekt zrealizowany ze środków własnych Stowarzyszenia Odra-Niemen oraz dofinansowany przez Urząd ds. Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content