Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Informujemy, że wniosek Stowarzyszenia Odra-Niemen złożony do konkursu FIO 2019 został dofinansowany i ma drugą lokatę w Priorytecie Silne Organizacje Pozarządowe. To jeden z większych naszych sukcesów. To pierwsze wsparcie w tym Programie, mimo, że startujemy w nim od lat i to pierwsze wsparcie na wzmocnienie naszego środowiska, ale też całej naszej rodziny skupionej wokół akcji Rodacy-Bohaterom. Będzie w końcu czas na wspólne spotkania, zintegrowanie środowiska. Zadanie ma 2-letni plan działań i finansowania.

Wniosek został dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Programu FIO na lata 2014-2020 

Skip to content