Spotkania świąteczne ponad granicami

W ramach projektu “Poznajemy naszych Bohaterów” zorganizowano wydarzenia świąteczne w 4 krajach: w Mołdawii, na Litwie, Białorusi i Ukrainie.  

Ten etap był najtrudniejszy do realizacji w wyniku COVID19.  W każdym z krajów panowały inne obostrzenia związane z pandemią, co utrudniało pracę, ale nie przeszkodziło w realizacji zadania.

W każdym ze środowisk otrzymaliśmy informację, że projekt był jedynym, który pozwolił na tak duże wsparcie wsparcie ich seniorów i polskich organizacji w czasie przedświątecznym.

Mimo trudności osiągnięto znaczne rezultaty i dokonano wiele elementów projektu:                   ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

Wydarzenia świąteczne

BIAŁORUŚ

Na Polesiu zostały zorganizowane dwa wydarzenia, jeden w Pińsku, drugi w Brześciu. 

Macierz Szkolna z Pińska przeprowadziła akcję tworzenia przez uczniów kartek świątecznych z życzeniami dla seniorów. Aktywny udział wielu młodych Polaków w tych zajęciach oraz wsparcie akcji dostarczania paczek seniorom do domów, spowodował, że w ramach budżetu zakupiono 153 pakietów ze słodyczami dla grupy wolontariuszy, jako prezent świąteczny dla niej. W Pińsku odbyły się też spotkania świąteczne dla seniorów w mniejszych grupach (ze względu na pandemię). W sumie przekazano 40 paczek świątecznych dla seniorów.

W Brześciu Forum  Polskich Inicjatyw przeprowadziło w ramach projektu kilka wydarzeń. Odbyło się spotkanie świąteczne dla seniorów, członków zespołu Zgoda oraz osobne spotkanie dla uczniów, zuchów i harcerzy (wolontariusze akcji świątecznych). Na spotkaniach był zapewniony świąteczny posiłek, słodkości, było wspólne kolędowanie. Były także próby do nagrań kolęd przez Chór Polski ZGODA, a także przez zuchów z Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej im. R. Traugutta w Brześciu. Wolontariusze przekazali polskim seniorom 60 paczek świątecznych/prezentów, a  100 uczniów, zuchów, harcerzy otrzymało słodki, świąteczny podarunek.

MOŁDAWIA

W Komracie Stowarzyszenie Polaków Gagauzji zorganizowało międzypokoleniowe  spotkanie świąteczne, w ramach którego odbyły się występy różnych grup wiekowych artystów zespołu Budziaka. Odbyło się także przedstawienie, w ramach którego młodzież pokazała „Narodzenie Pańskie” (gra cieni). Cała grupa wspólnie kolędowała. Grupa 40 seniorów otrzymała prezenty świąteczne w formie paczek spożywczych i artykułów świątecznych.

UKRAINA I LITWA

We Lwowie Centrum Polskiej Kultury przygotowała dla swoich seniorów, działaczy, artystów seniorów,  spotkania w małych grupach, ze wspólnym kolędowaniem i przekazaniem paczek/prezentów świątecznych. Ze względu na pandemię do większości starszych osób, wolontariusze docierali bezpośrednio przekazując paczki świąteczne i kartki z życzeniami. W sumie ogarnięto wsparciem 30 seniorów ze Lwowa.

Na Litwie pandemia pokrzyżowała wiele planów. Do końca Wileńska Młodzież Patriotyczna, miała nadzieję na realizację międzypokoleniowych spotkań. Jednak pełny lockdown spowodował znaczne zmiany. Młodzież tworzyła kartki świąteczne w formie zaproszeń na spotkania w czasie po pandemii. Nagrano kolędę dla seniorów oraz zakupiono artykuły spożywcze i potrawy świąteczne, z których stworzono 30 paczek. Zdołano dotrzeć bezpośrednio do 16 osób i przekazać dary w domach seniorów i wileńskich kombatantów. Kolejne 14 paczki przekazano środowisku wdów po kombatantach Armii Krajowej i złożono w wyznaczonym przez panie miejscu.

Realizacja wydarzeń świątecznych zostały sfinansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content