Rodacy-Bohaterom

Rodacy-Bohaterom mimo pandemii rozwija się. Schodzą się dary, a po 17 stycznia kiedy szkoły zaczną pracować, zintensyfikujmy  działania  w tym temacie.  Na dziś mamy w różnych oddziałach gotowe paczki na minimum 2 wyprawy. Wszyscy czekamy na możliwość wyjazdów.

Wyprawy 2021 rok:

  • przełom stycznia/lutego organizacja wyprawy na Ukrainę – już są zgłoszone środowiska Odry-Niemen z Wrocławia, Chełma, Nowego Sącza i  SON Mazowsze
  • jak tylko otworzy się Litwa – początek lutego wyprawa na Litwę
  •  
  • kontakt w sprawach organizacyjnych, logistycznych z Eugeniuszem: e.gosiewski@odraniemen.org 502 022 626

 

Na konto akcji Rodacy-Bohaterom spływają fundusze, pewnie styczeń będzie już nie tak dobry, ale zebrane kwoty pozwolą nam spokojnie planować wyjazdy od nowego roku. Oddziały SON, które będą potrzebowały wsparcia finansowego na organizację wyprawy – kontakt z Eugeniuszem. Z zebranych funduszy na akcję Rodacy-Bohaterom Zarząd Główny z Wrocławia przeznaczy 4000 zł dla seniorów z Iwieńca i 1500 zł dla Weroniki Sebastianowicz z Grodna (wsparcie medyczne, leki). Część funduszy zostawimy na remonty cmentarzy na Kresach. W grudniu przekazaliśmy 2000 zł do Gniezna na organizację paczek dla tamtejszych kombatantów i seniorów Solidarności. 

 

Skip to content