Spotkanie środowiska pozarządowego na Zaolziu

Od 6 do 9 czerwca trwało w czeskim Milikowie międzyśrodowiskowe spotkanie Członków Stowarzyszenia Odra-Niemen, delegacji organizacji pozarządowych z całej Polski, gości z polskich środowisk zza granicy i jak zawsze byli z nami kombatanci. W wydarzeniu brało udział ponad 120 osób. Przez te dni rozmawiamy, dyskutujemy o naszych środowiskach, wspólnej pracy przy akcji Rodacy-Bohaterom, integrujemy się i poznajemy kolejne nowe grupy, szkolimy się. 

Teren Zaolzia to dla nas wszystkich kolejny interesujący kierunek działań i współpracy z polskim środowiskiem. Szykujemy już projekty związane z tymi terenami, gdzie odsetek Polaków dochodzi czasami do 30%. Jednocześnie dziękujemy naszym Rodakom z Zaolzia za wspaniałą gościnę, w szczególności podziękowania kierujemy do Pań z Klubu Kobiet działającego przy Miejscowym Kole PZKO Milików Centrum.

Wydarzenie było współfinansowane w ramach realizacji projektu “Wzmacnianie struktur Stowarzyszenia Odra-Niemen i budowa Federacji Patriotycznej”, ze środków NIW-CRSO Program Fundusz Inicjatyw Społecznych na lata 2014-2020 

Skip to content