Wsparcie wrocławskich kombatantów w czasie pandemii

Od pierwszych dni trwania pandemii, szukaliśmy środków finansowych, wsparcia rzeczowego dla środowiska kombatantów, z którym współpracujemy od ponad 10 lat. W ten sposób przygotowaliśmy  i wydaliśmy nieodpłatnie, znajdującym się pod naszą opieką Kombatantom, Sybirakom i seniorom we Wrocławiu ok. 300 kompletów środków ochrony osobistej. W każdym z nich były: ponad litr płynu do dezynfekcji, 5 maseczek jednorazowych oraz 2 maseczki wielorazowe, 10 par rękawic, buteleczka ze spryskiwaczem.

Potrzeby były znacznie większe, zwróciliśmy się  o wsparcie dotacyjne, w ramach ogłoszonego konkursu przez Narodowy Instytut Wolności. Przy wsparciu instytucji mogliśmy skompletować kolejne pakiety ochronne dla Bohaterów naszej wolności, mieszkańców Wrocławia. 

Środowiska objęte wsparciem

Działania związane z otrzymanym wsparciem

Skip to content