Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, którym jest Stowarzyszenie Odra-Niemen z siedzibą we Wrocławiu 50-011, Kościuszki 35f, w celu włączania do działań stowarzyszenia i wymiany informacji oraz obsługi korespondencji dotyczących działań Zarządu Głównego Stowarzyszenia Odra-Niemen i jego oddziałów. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/ zostałem poinformowana/ poinformowany o możliwości cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie oraz zapoznałem się z zapisami poniższej klauzuli informacyjnej: zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)informuję, że:
1) Administratorem Pani/ Pana danych jest Stowarzyszenie Odra-Niemen z siedzibą we Wrocławiu 50-011, Kościuszki 35f,;
2) Dane kontaktowe: Stowarzyszenie Odra-Niemen  z siedzibą we Wrocławiu,  ul. Kościuszki 35F, 50-011 Wrocław, e-mail: biuro@odraniemen.org.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są/będą w celu wymiany informacji oraz obsługi korespondencji i nie będą udostępniane innym podmiotom na podstawie art. 6 ust 1 RODO oraz w celu archiwizacji;
4) Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych mogą być instytucje kontrolujące, audytorzy, firmy prowadzące badania ewaluacyjne/statystyczne, oraz realizujące kampanie informacyjne i promocyjne w imieniu Stowarzyszenia Odra-Niemen;
5) Pani/ Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia prowadzenia przez Stowarzyszenie działań związanych z realizacją projektu, do czasu zakończenia archiwizowania dokumentacji;
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nie udzielenia zgody nie zostanie Pan/ Pani dodana/ dodany do bazy adresowej, do której wysyłana będzie korespondencja wychodząca z serwisu www.odraniemen.org w formie newslettera;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content