ZEZWOLENIE NA UTRWALANIE I PUBLICZNE ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niniejszym udzielam Stowarzyszeniu Odra – Niemen z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kościuszki 35F, 50-011 Wrocław, zezwolenia na nieodpłatne oraz wielokrotne utrwalanie mojego wizerunku. Udzielam również nieograniczonego czasowo, terytorialnie i nieodpłatnego zezwolenia (prawa) do wielokrotnego wykorzystywania mojego wizerunku, w tym publicznego rozpowszechniania zdjęć oraz materiałów filmowych zawierających mój wizerunek, a wykonanych przez Stowarzyszenie Odra-Niemen oraz podmioty przez nie upoważnione w ramach realizacji projektu „Centrum Wolontariatu”.

Niniejsze zezwolenie obejmuje takie formy wykorzystania i rozpowszechniania mojego wizerunku jak publiczne udostępnienie utrwalonego wizerunku zdjęciowego lub filmowego na stronie internetowej Stowarzyszenia Odra-Niemen, oficjalnym profilu Stowarzyszenia Odra-Niemen na portalu społecznościowym Facebook, Instagram, Twitter oraz w materiałach prasowych lub telewizyjnych, a także folderach informujących o działalności Stowarzyszenia.

SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content