Regranting

Przedstawiamy wyniki naboru do Konkursu Polonijnego 2022, tzw. Małych Grantów w ramach Programu Wsparcia Polonii i Polaków poza granicami Ojczyzny, finansowanego ze środków KPRM.

Stowarzyszenie Odra-Niemen ogłasza nabór tzw. Małych Grantów w ramach konkursu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na rzecz Polonii i Polaków poza granicami Ojczyzny.

O projekcie Projekt dotyczy ogłoszenia i realizacji  konkursu regrantingowego na małe projekty realizowane za granicą przez polonijne środowiska i polskie organizacje za granicą. Podstawowe założenia konkursu są następujące: 1/Konkurs przeznaczony jest dla instytucji, organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych Polonii i Polaków z zagranicy  2/ Konkurs zostanie zrealizowany w trzech turach – w czerwcu, sierpniu i …

Mały projekt Polaków za granicą. Polonijny konkurs regrantingowy 2022 Read More »

Ogłaszamy wyniki konkursu “Małe granty dla Dolnego Śląska”.

Ogłaszamy II nabór tzw. minigrantów w ramach konkursu “Małe granty dla Dolnego Śląska”.

Lista projektów polonijnych dofinansowanych z dotacji KPRM.

Przedstawiamy reportaż z I konkursu minigrantów “Małe granty dla Dolnego Śląska”.

Reportaż z realizacji zadania “Regranting polonijny 2021”.

Podsumowanie projektu “Regranting Polonijny 2021”, finansowanego przez KPRM.

Komunikat na temat zakończenia naboru do I konkursu “Małe granty dla Dolnego Śląska”

Skip to content