Spotkania we wrocławskim biurze Odra-Niemen

Stowarzyszenie Odra-Niemen jest Operatorem Regionalnym na Dolnym Śląsku, konkursu minigrantów finansowanym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach programu NOWEFIO 2022 WITRYNA PROJEKTU REALIZOWANEGO W 2022 ROKU

W ramach tego projektu organizujemy we wrocławskiej siedzibie Odra-Niemen, dwa spotkania/pikniki tematyczne dla środowisk ngo i grup nieformalnych z Dolnego Śląska.  Pierwszy z nich jest głównie kierowane do pedagogów, którzy tworzyli w ramach małych grantów, grupy nieformalne.  Przy okazji środowisko rozmawiało o różnych pomysłach na udział w konkursie w 2023 roku /m.in. szkolenia dla pedagogów i wzmacnianie wolontariatu szkolnego/ 

Spotkanie dolnośląskich społeczników i pedagogów

22 września 2022 roku sala wrocławskiego biura Stowarzyszenia Odra-Niemen pękała w szwach. Gościliśmy  pedagogów dolnośląskich szkół oraz  przedstawicieli lokalnych organizacji społecznych. Dziękujemy za tę obecności i cieszymy się, że do naszej siedziby przybyło tak wielu gości z regionu Dolny Śląsk, że wrocławska siedziba tętni życiem, że jest aktywnym centrum spotkań organizacji pozarządowych. 

Oferty współpracy

Za nami bardzo owocne spotkanie, świetne rozmowy, dużo wspólnych tematów do realizacji. Została przedstawiona oferta szkolna naszego stowarzyszenia adresowana do dolnośląskich placówek oświatowych. Reklamowaliśmy działania realizowane w ramach projektu CENTRUM DZIAŁAŃ PONAD PODZIAŁAMI /więcej informacji o projekcie można uzyskać TUTAJ/. Przedstawialiśmy też ofertę regionalnych konkursów małych grantów 2023

Zapraszamy do współpracy, wszelkie pytania można zgłaszać na adres biuro@odraniemen.org

Finansowanie projektu

Spotkanie wrześniowe wraz z zestawem materiałów zostało przygotowane ze środków własnych Stowarzyszenia Odra-Niemen oraz dotacji Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Programu NOWEFIO

Skip to content