Polacy na Świecie

Powstanie Federacji Patriotycznej

Federacja Patriotyczna powstała na bazie doświadczeń środowisk i zasobów osobowych trzech środowisk:

»oddziały Stowarzyszenia Odra-Niemen

»organizacje współpracujące od lat przy akcji Rodacy-Bohaterom

»ogólnopolska sieć Klubów Historycznych im. Armii Krajowej

Do grupy 10 organizacji założycielskich, dołączyły środowiska, które wspólnie budują i nadają kształt powstałej Federacji. Wszystkie podmioty mają swoich przedstawicieli w Radzie Programowej Federacji Patriotycznej:

W dniu 17.10.2020, we Wrocławiu, w siedzibie głównej Stowarzyszenia Odra-Niemen, odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Odra-Niemen. 

Grupa inicjatywna 10 stowarzyszeń z obowiązkowym KRS-em, obecna na spotkaniu, powołała federację – związek stowarzyszeń, fundacji i innych osób prawnych pod nazwą „Federacja Patriotyczna” (do założenia federacji jest wymagana prawem liczba minimum 3 stowarzyszeń).\Grupa założycielska „Federacji Patriotycznej” to następujące podmioty:

W najbliższym czasie powstanie logo i strona federacji na Facebooku oraz materiały informacyjne. Robocza strona Federacji Patriotycznej

Na zebraniu założycielskim uchwalono statut „Federacji Patriotycznej” oraz powołano członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Programowej „Federacji Patriotycznej”.

Powstanie Federacji Patriotycznej mogło powstać dzięki następującym podmiotom:

 • Stowarzyszenie Odra-Niemen, Zarząd Główny Wrocław

  To środowisko jest pomysłodawcą idei konsolidacji organizacji, złożyło też wniosek o dotację na wzmocnienie struktur środowiska patriotycznego, skupionego wokół akacji Rodacy-Bohaterom

 • Wolontariusze

  Współpraca między środowiskami jest możliwa dzięki Wolontariuszom i przyjaciołom akcji Rodacy-Bohaterom

 • Partnerzy projektu

  Oddział Małopolski i Wielkopolski Stowarzyszenia Odra-Niemen 

 • Organizacje pozarządowe

  Spotkania,, rozmowy, debaty, wspólna praca przyczyniła się do zbudowania podwalin pod struktury Federacji. Dalsze działania i praca należy do całego środowiska, które stworzy mocną federację wokół wspólnych wartości

 • NIW-CRSO

  Finansowanie wielu działań w 2019 i 2020 roku, związanych z konsolidacją środowiska, możliwość organizacji spotkań dla środowisk, materiałów była możliwa dzięki dotacji otrzymanej ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Projekty: „Obiady dla Bohaterów” i „Rodacy-Bohaterom” zyskają w Federacji Patriotycznej dodatkowego partnera.    

Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Skip to content