Konkurs regrantingowy-NIW-CRSO-2024

KONKURS - MINIGRANTY NA DOLNYM ŚLĄSKU DO 10 000 ZŁ NA DZIAŁANIA SPOŁECZNE DLA MAŁYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ GRUP NIEFORMALNYCH

minigranty

Stowarzyszenie Odra-Niemen w dniu 21 czerwca 2024 roku ogłasza nabór tzw. minigrantów w ramach konkursu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, z programu NOWEFIO – Priorytet 1.

O dofinansowanie mogą starać się:

Małą organizację pozarządową rozumiemy jako organizację lub podmiot, który został wpisany do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 50 tys. złotych.

Grupa nieformalna to w naszym rozumieniu nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka będzie mogła ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych, samodzielnie lub wspólnie z Patronem – inną organizacją pozarządową.

Informacje o konkursie

W konkursie mogą brać udział wszystkie projekty społeczne realizowane na Dolnym Śląsku – na rzecz mieszkańców regionu. Na realizację projektów przeznaczymy kwotę 200.000,00 PLN. Projekty będą musiały zmieścić się w kwocie 10.000,00 PLN dotacji. Planujemy przyznać minimum 20 dotacji.

Pozostałe informacje dotyczące konkursu:

  • Każda organizacja może złożyć tylko 1 wniosek w konkursie, a kwota dotacji nie może przekroczyć
    10  tys. złotych.
  • Termin składania wniosków od 21.06 do 15.07.2024
  • Termin realizacji projektów: od 1.08. – 30.11.2024
  • Wnioski należy składać w generatorze Witkac.pl
  • Regulamin konkursu – OTWÓRZ
  • Wszelkie pytania na temat konkursu oraz zgłoszenia na szkolenia można nadsyłać drogą elektroniczną na adres: regranting@odraniemen.org w temacie wiadomości wpisując “konkurs regionalny”
  • Ogłoszenie wyników zaplanowane jest do dnia 1.08.2024
  • Po zalogowaniu na Witkac.pl strona konkursu będzie dostępna po tym linkiem: Minigranty na Dolnym Śląsku 2024 

Szkolenia

Zapraszamy wszystkich beneficjentów regrantingu regionalnego 2023 na szkolenia z realizacji i rozliczania projektu.

Szkolenie odbędzie się w systemie on-line w dniu 14.06.2023 o godzinie 16:00. Link do szkolenia TUTAJ

Zapraszamy Państwa na bezpłatne szkolenia w zakresie tworzenia wniosków o dofinansowanie oraz wszelkich innych informacji na temat konkursu. Szkolenia odbędą się w systemie on-line, w następujących terminach:

w dniu 26 czerwca (środa) br., od godziny 14.00. Link do szkolenia online  TUTAJ

w dniu 3 lipca (środa) br., od godziny 11.00. Link do szkolenia online TUTAJ

w dniu 8 lipca (poniedziałek) br., od godziny 14.00. Link do szkolenia online TUTAJ

Na szkoleniu dowiecie się Państwo o wszystkim, o czym powinniście wiedzieć podejmując decyzję o udziale w konkursie. Dowiecie się  jak napisać wniosek o grant, na co zwracamy uwagę przy ocenie wniosków oraz wszelkie inne informacje potrzebne na etapie pisania i składania wniosku o dotację.

Po zakończeniu konkursu, dla organizacji i grup, które uzyskają dofinansowanie zostanie zorganizowane szkolenie na temat realizacji i rozliczenia projektów.
Gorąco zapraszamy do udziału w konkursie.

Help-Desk

Po zakończeniu szkoleń na stronie internetowej projektu uruchomiany jest Help-desk – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie SPRAWDŹ TUTAJ 

Finansowanie projektu

Projekt “Dolny Śląsk – region silny społecznie. Regranting dla młodych NGO i grup nieformalnych” jest 3-letnim zadaniem realizowanym w latach 2021-2030.

Całkowita wartość projektu w 2024 roku wynosi 336 800,00 PLN. Wartość dotacji w 2024 roku wynosi 200 000,00 PLN

SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content