SON – prezentacja działań oddziałów

Podczas Walnego Zebrania Członków SON, w sobotę odbędzie się spotkanie robocze naszego środowiska. Plan wydarzenia jest następujący   ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒

Można przesyłać też swoje uwagi, myśli, pomysły do Dominika na adres: d.rozpedowski@odraniemen.org

Tematy te będą poruszone na spotkaniu

11.00-12.00 Prezentacja działań prowadzonych przez oddział w 2019 roku (bez Zarządu Głównego)

Prośba o przygotowanie maksymalnie 5 – minutowej prezentacji multimedialnej, która będzie pokazana na spotkaniu, a potem wgrana na nowy portal SON i promowana  w social mediach

12.00-14.00 Swobodna dyskusja członków SON na szeroki temat “10 lat za nami a co nas czeka w kolejnych latach”.

Zarząd SON, odpowiadając na różne głosy członków płynące ze środowiska, proponuje ten czas przeznaczyć na swobodną, otwartą dyskusję  na temat naszych wyzwań, ale też problemów Odry-Niemen. Oprócz obecnych na sali będziemy w kontakcie on-line z innymi osobami ze stowarzyszenia. 

Pamiętając, że powstaje Rada SON to też czas i miejsce na swoje pomysły, uwagi, które członkowie Rady mogą wykorzystać w swojej pracy.  

Ważne, aby wszyscy w Stowarzyszeniu Odra-Niemen czuli odpowiedzialność za naszą organizację, żeby każdy pomysł mógł być przedyskutowany, żeby każdy z nas miał faktyczne poczucie sprawczości w organizacji. Po 10 latach ciężkiej pracy organizacyjnej i budowania struktur, jest czas i konieczność na  wzmocnienie więzi i usprawnienie komunikacji i współpracy w naszej małej wspólnocie.  

Skip to content