SON – Walne zebranie członków

 

W dniach 29-31.05.2020 organizowane jest coroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Odra-Niemen.

Miejsce spotkania: Ośrodek Łodzianka

Plan pobytu: Piątek, 29 maja 2020 roku – przyjazdy osób, wieczorem kolacja i ognisko. Sobota, 30 maja 2020 roku – śniadanie, prezentacje Oddziałów SON, dyskusja, obiad, popołudniowe rajdy turystyczne, rozmowy w zespołach, kolacja. Niedziela, 31 maja 2020 roku – śniadanie, obrady Walnego Zebrania Członków SON, I posiedzenie Rady SON, obiad, wyjazd.

Zgłoszenia. Bardzo prosimy o konieczne zgłoszenia przyjazdu na adres: e.gosiewski@odraniemen. org

Informacja porządkowa. Oddziały SON organizują swoje Walne Zebrania, na których wybierają delegatów i 2 przedstawicieli do Rady SON

Współpraca. Chcemy w ramach spotkania porozmawiać o naszej organizacji, o tym co się udało zrobić, a gdzie mamy największe problemy, o wyzwaniach, o wzmocnieniu naszej niezwykłej wspólnoty. Stawiamy na żywą dyskusję obecnych i tych, którzy będą a nami obecni przez internet.

Spotkania on-line odbędą się: sobota godzina 11.00, niedziela godzina 10.00 (zostanie przesłany link z zaproszeniem).  

Skip to content