Współpraca Zarządu Głównego SON z Radą SON

Walne Zebranie w 2020 roku powołało Radę SON, która przez pierwsze miesiące przesyłała zapytania i pomysły do Zarządu Głównego SON. 

Teraz jesteśmy po bezpośrednich rozmowach z Szefem Rady Krzysztofem Marcinkiewiczem, który był obecny na ostatnim zarządzie SON we Wrocławiu. Efektem tego spotkania jest wspólna decyzja o stałej obecności Szefa Rady SON na zarządach SON we Wrocławiu i informowanie o tematyce tych spotkań, wszystkich Was poprzez newsletter.

Zatem poniżej najważniejsze informacje po spotkaniu Zarządu Głównego SON w dnu 31.08.2021 roku:

Skip to content