Podsumowanie prac centrali Odra-Niemen w czasie pandemii

od samego początku epidemii objęliśmy opieką środowiska kombatanckie, z którymi regularnie współpracujemy: żołnierzy AK, NSZ, NZW, Jaworzniaków, Sybiraków, rodziny Żołnierzy Wyklętych – łącznie było to niemal 130 osób. Dzwoniliśmy regularnie do każdego, pomagając w zakupach, realizacji recept, wizyt u lekarza, przekazywaliśmy nieodpłatnie żywność długoterminową, zgromadzoną w ramach akcji Rodacy Bohaterom. Dzięki darowiźnie z Fundacja KGHM Polska Miedź i dotacjom  NIW-CRSO oraz z UM Wrocław mogliśmy stworzyć i rozdawać pakiety ochronne dla naszych Weteranów. Zgłosiły się do nas także dwie nowe organizacje kombatanckie, co sprawiło, że liczba Kombatantów objętych naszą opieką wyniosła niemal 200 osób.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie zostało zakończone.

SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content