Prace poszukiwawcze IPN na Litwie

Kolejna tura pracy Wydział Kresowy Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN  na Litwie. Wolontariusze Stowarzyszenia Odra-Niemen, od 29.08-25,09.2022 (II etap) wspierają swoją pracą IPN i  w różnych zespołach pracują przez kolejny miesiąc. To wsparcie niezwykle ważnego projektu IPN #PowracamyPoSwoich

Członkowie ekipy Odra-Niemen w wolnym czasie spotykają się z Rodakami z Wileńszczyzny, nawiązują nowe kontakty, omawiają plany na przyszłość.
Zapraszamy do współpracy!

Wydarzenie zostało zakończone.

Skip to content