W marcu straciliśmy kolejnych kombatantów

Roman Bulczyński – uczestnik Poznańskiego Czerwca 1956, jeden z dwóch ostatnich żyjących ludzi sądzonych w pokazowym ,,Procesie Dziesięciu”.

Teresa Majchrzak – osoba bardzo bliska naszemu środowisku. To bardzo aktywna liderka środowisk kombatanckich: Stowarzyszenia Poznański Czerwiec’56, Wielkopolskiego Związku Solidarności Polskich Kombatantów w Poznaniu. Przez lata działała także w Solidarności Walczącej.
Sabina Murias, ur. w październiku 1924 roku. W wieku 18 lat, w 1942 roku wstąpiła do Armii Krajowej, pełniąc funkcje łączniki w okolicach Józefowa.
Leokadia Trznadel – urodziła się w Turmoncie, w 1927 r. Związana z Wilnem, gdzie zamieszkała, a w 1943 r. została zaprzysiężona do Armii Krajowej. Brała udział w operacji Ostra Brama. Aresztowana przez Rosjan w grudniu 1944 roku. Przetrzymywana najpierw w Wilnie, a potem wywieziona do łagrów na Uralu.  Zwolniona dopiero w 1954 roku.

Wydarzenie zostało zakończone.

SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content