W Wilnie zmarł Edward Klonowski

Dotarła do nas od rodziny bardzo smutna wiadomość. Wczoraj w Wilnie zmarł kpt. Edward Klonowski, żołnierz Armii Krajowej, rocznik 1927.

Pan Edward Klonowski był od lat 90-tych strażnikiem mogił polskich żołnierzy na Kresach Północno – Wschodnich, przewodniczący Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na Litwie. Wstąpił do konspiracji Polskiego Państwa Podziemnego w czasie okupacji niemieckiej w 1943 r. Zaprzysiężony w marcu 1944 r. ps. „Klon” pełnił obowiązki łącznika, przewodnika, stał na czatach placówki AK. Brał udział w zdobywaniu Wilna w „Akcji Ostra Brama”. Był przydzielony na przewodnika do przybywających do Wilna oddziałów partyzanckich.

Pan Edward był bardzo znany w Wilnie, prowadził z rodziną Kurier Wileński, był aktywnym społecznikiem i charyzmatyczną osobą. Wiele środowisk patriotycznych z całej Polski często było goszczonych przez Pana Edwarda i jego środowisko kombatanckie.

Dla Stowarzyszenia Odra-Niemen to olbrzymia strata. Znaliśmy Pana Kapitana od samego początku istnienia naszej organizacji, ponad 12 lat. Był naszym stałym gościem wszelkich projektów adresowanych do kresowych środowisk kombatantów. a my zawsze byliśmy z olbrzymią życzliwością witani przy każdym pobycie w Wilnie, w salce w Domu Polskim. Łączyła nas też przyjaźń i stała wieloletnia i szeroka współpraca.

Pan Edward był także niezwykle ciekawym człowiekiem, przez całe lata pszczelarzem, ciekawym gawędziarzem, dumnym ze swych wspaniałych wnuków.

Jakaś część historii Odra-Niemen odchodzi wraz z Panem Edwardem. Nie wierzymy, że nie będzie już wspólnych spotkań w Wilnie i w Polsce, ale w naszej pamięci pozostanie na zawsze.

Całe środowisko Stowarzyszenia Odra-Niemen składa kondolencje rodzinie. Jesteśmy w tym smutnym czasie z Wami.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!

Wydarzenie zostało zakończone.

Skip to content