Oferta dla ngo i grup nieformalnych

Od 2021 roku realizujemy projekt „Centrum działań PONAD GRANICAMI” – LINK DO WITRYNY PROJEKTU, wzmocnione funduszami z NIW-CRSO z Programu NOWEFIO i przez 3 lata budujemy nowoczesne i pomocne miejsce szerokiej współpracy środowiskowej. Centrum ma służyć innym podmiotom społecznym i wolontariuszom przez lata i realizuje oraz kreuje wiele akcji regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Dotacja wzmacnia to co Stowarzyszenie Odra-Niemen realizuje od 2009 roku:

  • rozwijamy aktywny i długoterminowy wolontariat
  • prowadzimy działania wspierające całe nasze środowisko i inne organizacje i grupy nieformalne
  • prowadzimy szereg działań społecznych jako baza do współpracy ponad podziałami

Specyfika naszej pracy społecznej opiera sie na współpracy z kombatantami, na edukacji historycznej i patriotycznej oraz realizacji zadań dla Polonii i Polaków za Granicą. Organizacje o podobnym profilu aktywności zapraszamy do ścisłej współpracy, ale też inne organizację, którym  proponujemy uniwersalne szkolenia praktyczne, doradztwo czy  regranting.  

Na bazie doświadczeń własnych zbudowaliśmy kompleksowe oferty dla wolontariuszy i dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych: 

Oferta dla ngo - co proponujemy?

Skip to content