Zadania dofinansowane ze środków budżetu państwa

Projekty Stowarzyszenia Odra-Niemen realizowane ze środków budżetu państwa  w 2022 roku:

Nazwa zadania: Dolnośląskie Centrum Aktywności PONAD PODZIAŁAMI. Program NOWEFIO Priorytet 3. Organizacje obywatelskie w życiu publicznym

Wartość finansowania: 102 240,00 PLN  Całkowita wartość zadania: 105 660,00 PLN

Krótki opis zadania: Zakres działania to wszechstronne i różnorodne wsparcie w obszarze wsparcia małych organizacji z regionu Dolny Śląsk (oferta dla ngo), wzmocnienie wolontariatu młodzieżowego (oferta dla wolontariuszy), aktywna  oferta dla środowisk lokalnych i obywateli z różnych grup wiekowych.

Nazwa zadania: Dolny Śląsk, region silny społecznie. Regranting dla młodych NGO i grup nieformalnych. Program NOWEFIO Priorytet 1. Małe Inicjatywy

Wartość finansowania: 250 000,00 PLN  Całkowita wartość zadania: 267 280,00 PLN 

Krótki opis zadania: Zakres działania to organizacja Regrantingu  wojewódzkiego dla ngo z Dolnego Śląska, wszechstronne doradztwo i szkolenia dla organizacji i grup nieformalnych

Nazwa zadania: Wszechstronna pomoc dla Ukrainy. Program zmniejszenia skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy.

Wartość finansowania: 176 000,00 PLN  Całkowita wartość zadania: 176 000,00 PLN 

Krótki opis zadania: Projekt realizowany w okresie 1.03.2022-30.06.2022. Zakres działania to współpraca (zbiórki darów, logistyka wypraw, zakupy darów) 8 środowisk Stowarzyszenia Odra-Niemen w kraju i wsparcie Lwowskiego Oddziału Odra-Niemen w  koordynacji akcji pomocowych na Ukrainie. 

Nazwa zadania: Prace porządkowe cmentarza na Kukii w Tbilisi. Program – Polskie dziedzictwo narodowe za granicą – Wolontariat 2022.

Wartość finansowania: 31 300,00 PLN  Całkowita wartość zadania: 42 300,00 PLN 

Krótki opis zadania: Projekt realizowany w Gruzji, w okresie 1-30.10.2022. Zakres działania to praca wolontariuszy w porządkowaniu polskich nekropolii na cmentarzu w Tbilisi.

Nazwa zadania: Realizacja 9 projektów polonijnych finansowanych ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Wartość finansowań i szczegóły projektów są na osobnej stronie – POLONIJNE PROJEKTY ODRY-NIEMEN – Link do strony

SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content