Ponad Podziałami – Akcje Społeczne

Od 2021 roku Stowarzyszenie Odra-Niemen realizuje projekt „Centrum działań PONAD PODZIAŁAMI” /STRONA  PROJEKTU – KLIKNIJ/ i przez 3 lata budujemy nowoczesne i pomocne miejsce szerokiej współpracy środowiskowej. Centrum ma służyć innym podmiotom społecznym i wolontariuszom przez lata i realizuje oraz kreuje wiele akcji regionalnych, krajowych i międzynarodowych.

Poniżej prezentujemy kolejną CZĘŚĆ OFERTY WYDARZEŃ SPOŁECZNYCH realizowanych w IV kwartale 2022 roku.

Poniżej prezentujemy AKCJE SPOLECZNE realizowane przez wolontariuszy.

Akcja Społeczna RODACY-BOHATREOM

Stowarzyszenie Odra-Niemen od ponad 14 lat organizuje akcję Rodacy-Bohaterom. Zbieramy dary w różnych miejscach, przy wsparciu ngo i grup nieformalnych. W 2022 roku dzięki systematycznym spotkaniom w ramach projektu “Dolnośląskie Centrum Działań”, w których uczestniczy wiele osób i środowisk, udało się zebrać wolontariuszy z Wrocławia i regionu (Oława, Twardogóra, Międzybórz, Siechnice) do tegorocznej świątecznej akcji pomocowej dla dolnośląskich kombatantów.

W ramach tej akcji organizowano regularne spotkania z wolontariuszami, na temat zasad prowadzenia zbiórek i niesionej pomocy dla kombatantów.

Od listopada do grudnia prowadzono  projekt, w ramach którego przed Świętami Bożego Narodzenia paczki z darami dotarły do prawie 120 weteranów, Sybiraków z Wrocławia i regionu. Wolontariusze osobiście dostarczali paczki do domów bohaterów, składając życzenia i prowadząc rozmowy.  To było praktyczne działanie i sprawdzenie się w akcji społecznej, po serii różnych spotkań i szkoleń. 

Został stworzony fotoreportaż z z udziału wolontariuszy w wydarzeniu, poniżej ta relacja. 

“Wolontariat łączy ludzi”. Podsumowaniem wydarzenia było  zorganizowane spotkanie w naszej siedzibie z wolontariuszami, uczestnikami wydarzenia.  

Akcja Społeczna - Kwesty Zaduszkowe

Stowarzyszenie Odra-Niemen od wielu lat organizuje, przy wsparciu wolontariuszy, kwesty zaduszkowe na wrocławskich cmentarzach.

W 2022 roku, dzięki systematycznym spotkaniom w ramach projektu “Dolnośląskie Centrum Działań”, w których uczestniczy wiele osób i środowisk, udało się po raz pierwszy zebrać dodatkowe grupy wolontariuszy w regionie. Grupy kwestowały w Oławie,  Twardogórze, Międzyborzu.  Zebrane środki są wykorzystywane do renowacji i upamiętnień miejsc pamięci w Polsce i na Kresach. 

Finansowanie

Powyższe wydarzenia społeczne są realizowane w ramach wolontariatu. Projektu “Centrum działań PONAD PODZIAŁAMI” wspiera organizacyjnie te aktywności.  Finansowanie całego 3-letniego zadania pochodzi ze środków NIW-CRSO z Programu NOWE FIO 2021-2030 oraz ze środków własnych Stowarzyszenia Odra-Niemen. 

SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content