Rozwój mediów Odry-Niemen

Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN od 2020 roku intensywne rozwija autorskie media. Mamy zdobyte przez lata doświadczenia, kontakty, jesteśmy grupą bardzo mobilną, poznajemy wiele miejsc w Polsce i poza granicami, spotykamy się z niezwykłymi osobami. Przekuwamy nasze aktywności i zdolności wielu osób ze środowiska, na rozwój różnych narzędzi komunikacyjnych, dzięki którym szerzej promujemy działania społeczne, edukacyjne, patriotyczne. 

Rok 2020 to w historii Stowarzyszenia Odra-Niemen początek rozwoju autorskich mediów. Realizujemy projekt finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności, z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Priorytet 3. Rozwijamy przez 2 lata Kwartalnik “Odra-Niemen Ponad Granicami” oraz budujemy Podcasty Odry-Niemen.

Drugie zadanie to wzmacnianie kwartalnika Odra-Niemen o szeroką współpracę z jednym z największych polonijnych portali BRITIS POLES. Dwuletni projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z Programu na rzecz Polonii i Polaków poza granicami kraju.

Realizowane projekty

"Jeden naród ponad granicami". Budowa pozarządowych mediów o Polonii i Polakach poza granicami/KLIKNIJ I PRZEJDŻ NA STRONĘ PROJKETU
"Ponad Granicami". Media polonijne na Wschodzie i Zachodzie Europy/KLIKNIJ I PRZEJDŻ NA STRONĘ PROJKETU

Finansowanie projektów

Projekt realizowany w latach 2020-2021 dzięki dotacji z Narodowego Instytutu Wolności, z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Priorytet 3.
Projekt realizowany w latach 2021-2022 dzięki dotacji ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z Programu na rzecz Polonii i Polaków poza granicami kraju.
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content