Spotkania we wrocławskim biurze Odra-Niemen

Stowarzyszenie Odra-Niemen jest Operatorem Regionalnym na Dolnym Śląsku, konkursu minigrantów finansowanym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach programu NOWEFIO 2022 WITRYNA PROJEKTU REALIZOWANEGO W 2022 ROKU

W ramach tego projektu organizujemy we wrocławskiej siedzibie Odra-Niemen, dwa spotkania/pikniki tematyczne dla środowisk ngo i grup nieformalnych z Dolnego Śląska.  Drugie z nich jest głównie kierowane do regionalnych organizacji pozarządowych, w tym Beneficjentów konkursu. Przy okazji środowisko rozmawiało o współpracy i  różnych pomysłach na udział w konkursie w 2023 roku. 

Spotkanie dolnośląskich społeczników

12 listopada 2022 roku sala wrocławskiego biura Stowarzyszenia Odra-Niemen po raz kolejny byłą pełna.  Gościliśmy  przedstawicieli lokalnych organizacji społecznych. Dziękujemy za tę obecności i cieszymy się, że do naszej siedziby przybyło tak wielu gości z regionu Dolny Śląsk, że wrocławska siedziba tętni życiem, że jest aktywnym centrum spotkań organizacji pozarządowych. 

Oferty współpracy

Za nami bardzo owocne spotkanie, świetne rozmowy, dużo wspólnych tematów do realizacji. Reklamowaliśmy także działania adresowane do ngo, realizowane w ramach projektu CENTRUM DZIAŁAŃ PONAD PODZIAŁAMI /więcej informacji o projekcie można uzyskać TUTAJ/. 

Finansowanie projektu

Wydarzenie odbyło się w ramach realizacji II edycji projektu KONKURS DLA MAŁYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ GRUP NIEFORMALNYCH Z DOLNEGO ŚLĄSKA NA MINIPROJEKTY REGIONALNE 2022. Zadanie jest finansowane ze środków własnych Stowarzyszenia Odra-Niemen oraz dotacji Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Programu NOWEFIO

Skip to content