Konkurs regrantingowy-NIW-CRSO-2022

KONKURS DLA MAŁYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ GRUP NIEFORMALNYCH Z DOLNEGO ŚLĄSKA NA MINIPROJEKTY REGIONALNE 2022

Stowarzyszenie Odra-Niemen w dniu 21 kwietnia 2022 roku  ogłasza  II nabór tzw. minigrantów w ramach konkursu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, z programu NOWEFIO – Priorytet 1.

I EDYCJA KONKURSU 2021 – LINK DO STRONY

O dofinansowanie mogą starać się:

Informacje o konkursie

W konkursie możliwa jest realizacja wniosków w dwóch kategoriach:

Wszystkie projekty społeczne realizowane na Dolnym Śląsku – na rzecz mieszkańców regionu. W ramach tej kategorii przeznaczymy na realizację projektów  kwotę 100 000 PLN. Projekty w tej kategorii będą musiały zmieścić się w kwocie 7000 PLN dotacji. Planujemy przyznać minimum 15 dotacji w tej kategorii.  

Wnioski przeznaczone na pomoc mieszkańcom Ukrainy lub uchodźcom z Ukrainy przebywającym na Dolnym Śląsku.  W ramach tej kategorii przeznaczymy na realizację projektów  kwotę 50 000 PLN. Projekty w tej kategorii będą musiały zmieścić się w kwocie 5000 PLN dotacji. Planujemy przyznać co najmniej 10 dotacji w tej kategorii.  

Pozostałe informacje dotyczące konkursu:

Termin składania wniosków rozpocznie się od dnia 21 kwietnia 2022r., a zakończy w dniu 16.05.2022r.

Szkolenia

Zapraszamy Państwa na bezpłatne szkolenia w zakresie tworzenia wniosków o dofinansowanie oraz wszelkich innych informacji na temat konkursu. Szkolenia odbędą się w systemie on-line, w następujących terminach:

w dniu 26 kwietnia (wtorek) br., od godziny 17.00; Link do szkolenia on line  TUTAJ

w dniu 28 kwietna (czwartek) br., od godziny 11.00. Link do szkolenia on line TUTAJ

Na szkoleniu dowiecie się Państwo o wszystkim, o czym powinniście wiedzieć podejmując decyzję o udziale w konkursie. Dowiecie się również jak napisać wniosek o grant. Po zakończeniu konkursu, dla organizacji i grup, które uzyskają dofinansowanie zostanie zorganizowane szkolenie na temat realizacji i rozliczenia projektów.

Help-Desk

Po zakończeniu szkoleń na stronie internetowej projektu uruchomiany jest Help-desk – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie SPRAWDŹ TUTAJ 

Finansowanie projektu

Projekt “Dolny Śląsk – region silny społecznie. Regranting dla młodych NGO i grup nieformalnych” jest 3-letnim zadaniem realizowanym w latach 2021-2023.

Całkowita wartość projektu w 2022 roku wynosi 267 280,00 PLN. Wartość dotacji w 2022 roku wynosi 250 000,00 PLN

Skip to content