Konkurs regrantingowy-NIW-CRSO-2022

KONKURS DLA MAŁYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ GRUP NIEFORMALNYCH Z DOLNEGO ŚLĄSKA NA MINIPROJEKTY REGIONALNE

Stowarzyszenie Odra-Niemen w dniu 21 kwietnia 2022 roku  ogłasza  II nabór tzw. minigrantów w ramach konkursu Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, z programu NOWEFIO – Priorytet 1.

O dofinansowanie mogą starać się:

W konkursie możliwa jest realizacja wniosków w dwóch kategoriach:

Wszystkie projekty społeczne realizowane na Dolnym Śląsku – na rzecz mieszkańców regionu. W ramach tej kategorii przeznaczymy na realizację projektów  kwotę 100 000 PLN. Projekty w tej kategorii będą musiały zmieścić się w kwocie 7000 PLN dotacji. Planujemy przyznać minimum 15 dotacji w tej kategorii.  

Wnioski przeznaczone na pomoc mieszkańcom Ukrainy lub uchodźcom z Ukrainy przebywającym na Dolnym Śląsku.  W ramach tej kategorii przeznaczymy na realizację projektów  kwotę 50 000 PLN. Projekty w tej kategorii będą musiały zmieścić się w kwocie 5000 PLN dotacji. Planujemy przyznać co najmniej 10 dotacji w tej kategorii.  

Informacje dodatkowe

Termin składania wniosków rozpocznie się od dnia 21 kwietnia 2022r., a zakończy w dniu 16.05.2022r.

Szkolenia

Zapraszamy Państwa na bezpłatne szkolenia w zakresie tworzenia wniosków o dofinansowanie oraz wszelkich innych informacji na temat konkursu. Szkolenia odbędą się w systemie on-line, w następujących terminach:

w dniu 26 kwietnia (wtorek) br., od godziny 17.00; Link do połączenia się z naszym serwerem webinaryjnym:

https://odraniemen.clickmeeting.com/szkolenie-w-zakresie-konkursu-regrantingowego-niw-crso-2022

 w dniu 28 kwietna (czwartek) br., od godziny 11.00. Link do połączenia się z naszym serwerem webinaryjnym:

https://odraniemen.clickmeeting.com/szkolenie-w-zakresie-konkursu-regrantingowego-niw-crso-2022-druga-edycja

Na szkoleniu dowiecie się Państwo o wszystkim, o czym powinniście wiedzieć podejmując decyzję o udziale w konkursie. Dowiecie się również jak napisać wniosek o grant.

Po zakończeniu konkursu, dla organizacji i grup, które uzyskają dofinansowanie zostanie zorganizowane szkolenie na temat realizacji i rozliczenia projektów.

Help-Desk

W ciągu kilku dni po zakończeniu szkoleń na stronie internetowej projektu uruchomiany jest Help-desk – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie SPRWADŹ TUTAJ INFORMACJE Z 2021 ROKU

Podsumowanie realizacji projektów

Dofinansowanie

SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content