Spotkania z nauczycielami

W ramach prowadzonego CENTRUM AKTYWNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ I WOLONTARIATU, zorganizowano spotkanie  z pedagogami dolnośląskich szkół. Przybyło 12 pedagogów z  10 szkól. Odbyła się  prezentacja projektu, zostały przekazane wyprodukowane materiały projektowe dotyczące współpracy naszej organizacji ze szkołami regionu.

Spotkanie zaowocowało konkretnymi rezultatami: a/podpisane listy intencyjne o współpracy b/organizacją w naszej siedzibie Wnioskodawcy 2 wydarzeń konkursowych ze szkołami regionu c/ zawiązano współpracę partnerską przy konkursie literackim.

Spotkanie związane jest z promocją działań i nawiązywaniem współpracy w ramach CENTRUM AKTYWNOŚCI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ I WOLONTARIATU.

Miejsce to rozwijane jest w ramach 3-letniego wsparcia z NIW-CRSO z Programu NOWE FIO –

SPRAWDŹ OFERTĘ KLIKAJĄC NA PLAKAT OBOK

SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content