Partnerzy w regionie

Opolski Oddział Stowarzyszenia Odra-Niemen buduje swoją pozycję w regionie, poprzez współpracę z wieloma partnerami. Dziękując im za pomoc i wsparcie przedstawiamy naszych partnerów:

Instytucje i samorządy finansujące projekty w ramach konkursów dotacyjnych

Jesteśmy młodym oddziałem, liczba składanych wniosków dotacyjnych nie jest więc duża. Nasze dotychczasowe projekty mogły być realizowane dzięki dotacjom  z następujących instytucji:

Instytucje publiczne,samorządy - wsparcie rzeczowe, organizacyjne, logistyczne

Do swoich działań, do wsparcia projektów dla kombatantów, poszukujemy nie tylko funduszy, ale też pomocy organizacyjnej, rzeczowej. Oto nasi główni partnerzy powyższych zadań:

Biznes- wsparcie finansowe, rzeczowe, organizacyjne

Wsparcie ze strony firm prywatnych i to zarówno to finansowe jak i rzeczowe,  współpraca barterowa, daje stowarzyszeniu szansę na różnorodne źródła utrzymania i rozwoju organizacji. Szukamy w regionie wsparcia, aby wzmacniać organizację i rozwijać projekty. 

Dziękujemy za dotychczasową pomoc partnerom: 

Współpraca ze szkołami i organizacjami pozarządowymi

Opolski Oddział Stowarzyszenia Odra-Niemen prowadzi szeroką współpracę ze środowiskiem harcerskim, ze szkołami i innymi instytucjami pozarządowymi:

Media - Patronaty

W regionie ściśle współpracujemy z lokalnymi mediami. Wspierają też nasze działania media krajowe i polonijne. 

Skip to content