fbpx

Kwartalnik Odry-Niemen

Od dawna marzyliśmy o własnej publikacji, podcastach, materiałach, które będą uzupełnieniem i świadectwem naszych działań, spotkań z Polakami mieszkającymi poza granicami Polski. Od września 2020 budujemy własne pozarządowe media o Polonii i Polakach poza granicami Polski, o polskiej historii, jej bohaterach i skomplikowanych losach naszych Rodaków. Interesują nas międzypokoleniowe relacje, łączenie się ponad granicami jako jeden naród, szukanie wspólnych doświadczeń, korzeni. Chcemy promować wolontariat realizowany przez polskie środowiska w różnych częściach świata.

Mamy nadzieję jeszcze bardziej przybliżać to wszystko co nas od lat fascynuje i na co poświęcamy sporą część naszego życia. W tym celu tworzone podcasty będą publikowane co najmniej dwa razy w miesiącu. Realizowane będą w kilku formach:

– wywiady z ciekawymi osobami

– dyskusje na tematy związane z Polakami za granicą

 – reportaże z wypraw do polskich środowisk

 • Utworzenie redakcji kwartalnika
 • Rejestracja tytułu kwartalnika w Sądzie Okręgowym
 • Tworzenie zespołu do realizacji projektu
 • Zakup oprogramowania do przeglądania kwartalnika w internecie
 • Zakup sprzętu związanego z publikacją podcastów
 • Przygotowanie portalu internetowego do publikacji kwartalnika
 • Wydanie pierwszych podcastów
 • Dystrybucja bezpłatna - w kraju i za granicą
 • Wydanie w grudniu pierwszego numeru kwartalnika w internecie
 • Szeroka promocja kwartalnika
 • Wydawanie kwartalnika papierowego oraz internetowego
 • Realizacja podcastów
 • Promocja działań wydawniczych oraz rezultatów projektu
 • Podsumowanie projektu i plany na rozówj mediów w kolejnych latach

Kontakt biuro@odraniemen.org 

Projekt jest dofinansowany przez 2 lata z Narodowego Instytutu Wolności, ale wierzymy mocno, że nasze wydawnictwa na trwale wpiszą się w historię naszego stowarzyszenia i będą przez lata budowały polską wspólnotę.

Kwartalnik będzie wydawany w formie papierowej i internetowej. Produkowany także będzie osobny kanał na podcasty Odry-Niemen.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy przy budowie nowych mediów.

Projekt jest realizowany dzięki dotacji z Narodowego Instytutu Wolności, z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, Priorytet 3.
Skip to content