kolonia

Od 11-30.08.2022 roku realizujemy duży projekt “Wakacje z Historią”. Organizowanych jest 4 turnusy – 2 w Wielkopolsce, 1 na Podlasiu i 1 na Lubelszczyźnie. Uczestnikami są uczniowie polskich szkół z Litwy i Białorusi oraz ich rówieśnicy z Polski. Tematem przewodnim jest historia regiony, historia Polski i losy bohaterów polskiej wolności. Organizatorzy zadania to: Zarząd Główny …

Wakacje z historią Read More »

Od 11-30.08.2022 roku realizujemy duży projekt “Wakacje z Historią”. Organizowanych jest 4 turnusy – . Uczestnikami są uczniowie polskich szkół z Litwy i Białorusi oraz ich rówieśnicy z Polski. Pandemia Covid 19 zatrzymał na kilka lat organizację pobytów wakacyjnych dla polskich uczniów z Kresów. W bieżącym roku udało się powrócić do sztandarowego projektu edukacyjnego Odry-Niemen. …

Wakacje z historią Read More »

SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
SKLEP CHARYTATYWNY
Pomagaj i pamiętaj
Skip to content