nowefio

Ogłaszamy wyniki konkursu “Małe granty dla Dolnego Śląska”.

Trwa ocena merytoryczna wniosków w konkursie minigrantów finansowanym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach programu NOWEFIO 2022. Stowarzyszenie Odra-Niemen jest Operatorem Regionalnym. W ramach konkursu wpłynęło do nas 56 wniosków: 46 w kategorii ogólnej oraz 10 w kategorii pomocowej. Po uzyskaniu kilku uzupełnień i poprawek, wszystkie te wnioski przeszły ocenę formalną i zostały …

Regranting Regionalny – wyniki formalne Read More »

Przedstawiamy reportaż z I konkursu minigrantów “Małe granty dla Dolnego Śląska”.

Skip to content