Regranting Regionalny – wyniki formalne

Trwa ocena merytoryczna wniosków w konkursie minigrantów finansowanym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach programu NOWEFIO 2022. Stowarzyszenie Odra-Niemen jest Operatorem Regionalnym.
W ramach konkursu wpłynęło do nas 56 wniosków: 46 w kategorii ogólnej oraz 10 w kategorii pomocowej. Po uzyskaniu kilku uzupełnień i poprawek, wszystkie te wnioski przeszły ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej. Mamy nadzieję, że bez opóźnień, opublikujemy wyniki konkursu w dniu 1 czerwca br. Prosimy śledzić nasze strony.

Wydarzenie zostało zakończone.

Skip to content