Akcja Rodacy-Bohaterom. Wielkanoc 2020

W związku z pandemią koronawirusa Stowarzyszenie Odra-Niemen zmienia zasady naszej wieloletniej akcji Rodacy-Bohaterom – Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach i Paczka Pamięci dla Rodaków na Kresach.
Od XII 2019 do II 2020 zostało wysłanych na Kresy 46 ton darów do polskich środowisk. Kolejne zaplanowane wyprawy z darami na marzec 2020 roku zostały wstrzymane, a zebrane dary zostały rozdysponowane w następujący sposób:
I część darów (6 ton) dostarczono do ośrodków pomocy społecznej w całym kraju dla osób pozostających w kwarantannie, dla seniorów, dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi.
II część darów (6 ton) jest sukcesywnie przekazywana kombatantom w kraju, weteranom, Sybirakom, seniorom Solidarności, którymi opiekują się nasze środowiska w całym kraju.

ZASADY AKCJI RODACY-BOHATEROM. WIELKANOC 2020
– nie przyjmujemy w naszych oddziałach i poprzez koordynatorów w całym kraju darów spożywczych do paczek,
– do końca kwietnia 2020 roku nie planujemy wyjazdów z paczkami na Kresy,
– zbieramy środki finansowe w ramach akcji na: bieżącą pomoc kombatantom w całej Polsce, jako środowisku najbardziej zagrożonym koronawirusem, wsparcie finansowe polskich środowisk na Kresach, zakup artykułów do Paczek Pamięci, które rozwieziemy, gdy sytuacja wróci do normy (jedna paczka 12 kilogramowa to koszt ok. 100-150zł).

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie zostało zakończone.

Skip to content