Jubileusz zespołu “Polacy Budziaka”

Przedmiotem projektu jest organizacja obchodów 15-lecia zespołu “Polacy Budziaka” z Komratu w Gagauzji.

Uroczystości planowane były na jesień 2020 roku, z obszerna oprawą i znaczną grupą gości z Mołdawii i Polski. Pandemia utrudniła zorganizowanie tego wydarzenia, ale mimo trudności udało się je przeprowadzić w skromniejszej oprawie.

Koordynatorem wydarzenia w Mołdawii jest Związek Polaków Gagauzji, a ze strony polskiej Stowarzyszenie Odra-Niemen.

Jubileusz 15-lecia odbył się 27 października 2020 roku w Kolegium Pedagogicznym w Komracie. Na koncercie starsza i młodsza grupa zespołu zaprezentowała polskie tańce takie jak: taniec sądecki, polonez, taniec cieszyński, góralski, krakowiak, mołdawski i gagauski.

W uroczystości wziął udział Ambasador RP w Kiszyniowie Pan Bartłomiej Zdaniuk oraz przedstawiciele autonomii gagauskiej, przewodniczący polskich organizacji z Kiszyniowa, Sorok, Bielc, Styrczy, Tyrnowej, a także członkowie Stowarzyszenia Polaków Gagauzji z Komratu.

Zespołowi gratulowano jubileuszu, a podziękowania skierowano do organizacji Odra-Niemen z Wrocławia, partnera zespołu. Dodatkowym elementem Jubileuszu była wyprawa integracyjna uczestników zespołu do miasta Hincest.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie zostało zakończone.

Skip to content