Wyprawa edukacyjna – Operacja Ostra Brama

Wyprawa edukacyjna na Litwę, 5-10.07.2022r. Stowarzyszenie Odra-Niemen od wielu lat organizuje wyjazd międzypokoleniowy w rocznicę Operacji Ostra Brama. Celem tego projektu jest pokazanie starszym i młodszym Polakom polskich miejsc pamięci związanych z wydarzeniem, spotkania z ostatnimi żyjącymi wieleńskimi kombatantami, nawiązanie kontaktów z naszymi Rodakami z Litwy. Stało się już tradycją, zapoczątkowaną lata temu od spotkanych weteranów AK, że przyjeżdżamy, aby być z nimi w dniu 7 lipca na Rossie, a potem w Kolonii Wileńskiej. Grupa poznaje Wilno, ale też mocną stroną wyjazdu jest podróż przez inne miejsca Rejonów Solecznickiego czy Wileńskiego. Mamy wtedy szerszą perspektywą poznawczą, bo wszędzie spotykamy się z różnymi polskimi środowiskami.

W tym roku wyprawa przybrała charakter edukacyjny, szkolny. W wyjeździe  brali udział uczniowie i nauczyciele ze szkół Dolnego Śląska. Grupa to laureaci konkursów historycznych i pedagodzy, którzy przygotowywali uczniów do tych dodatkowych zajęć szkolnych STRONA PROJEKTU – KLIKNIJ

Wydarzenie zostało zakończone.

Skip to content